ترجمه Orangutan در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بوزينه‌ دست‌ دراز

Orangutan به چه معناست و Orangutan یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Orangutan

(gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌, ترجمه (gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌, کلمات شبیه (gnatuognaro) (ج‌.ش‌.) اورانگوتان‌ , بوزينه‌ دست‌ دراز به لاتین
دانلود فایل ها