ترجمه Osculation در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بوسه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برخورد , در فارسی : تماس‌ , به فارسی : اشتراك‌ صفات‌.

Osculation به چه معناست و Osculation یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Osculation

بوسه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بوسه‌, ترجمه بوسه‌, کلمات شبیه بوسه‌ , برخورد به لاتین , تماس‌ به لاتین , اشتراك‌ صفات‌. خارجی
دانلود فایل ها