ترجمه Otherwhere در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جاي‌ ديگر می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : در مكان‌ ديگر.

Otherwhere به چه معناست و Otherwhere یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Otherwhere

جاي‌ ديگر به خارجی , ریشه انگلیسی جاي‌ ديگر, ترجمه جاي‌ ديگر, کلمات شبیه جاي‌ ديگر , در مكان‌ ديگر. به لاتین
دانلود فایل ها