ترجمه Ovulate در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تخمك‌ دادن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تخمك‌ گذاردن‌ , در فارسی : توليد اوول‌ كردن‌.

Ovulate به چه معناست و Ovulate یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovulate

تخمك‌ دادن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی تخمك‌ دادن‌, ترجمه تخمك‌ دادن‌, کلمات شبیه تخمك‌ دادن‌ , تخمك‌ گذاردن‌ به لاتین , توليد اوول‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها