ترجمه Ovum در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ياخته‌ ماده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سلول‌ نط‌فه‌ ماده‌ , در فارسی : تخمك‌.

Ovum به چه معناست و Ovum یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ovum

ياخته‌ ماده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ياخته‌ ماده‌, ترجمه ياخته‌ ماده‌, کلمات شبیه ياخته‌ ماده‌ , سلول‌ نط‌فه‌ ماده‌ به لاتین , تخمك‌. به لاتین
دانلود فایل ها