ترجمه Oxyphile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (lihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : اسيد گراي‌.

Oxyphile به چه معناست و Oxyphile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oxyphile

(lihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (lihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌, ترجمه (lihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌, کلمات شبیه (lihpyxo) (cilihpodica=) اسيد دوست‌ , اسيد گراي‌. به لاتین
دانلود فایل ها