ترجمه Oyster در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) صدف‌ خوراكي‌. می باشد

Oyster به چه معناست و Oyster یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Oyster

(ج‌.ش‌.) صدف‌ خوراكي‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) صدف‌ خوراكي‌., ترجمه (ج‌.ش‌.) صدف‌ خوراكي‌., کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) صدف‌ خوراكي‌.
دانلود فایل ها