خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38308 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38308','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38308 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Pace به فارسی

ترجمه Pace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدم‌ رو كردن‌.

Pace به چه معناست و Pace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pace

(نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌, ترجمه (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌, کلمات شبیه (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ , قدم‌ رو كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: