ترجمه Pace در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قدم‌ رو كردن‌.

Pace به چه معناست و Pace یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pace

(نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌, ترجمه (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌, کلمات شبیه (نظ‌.) با قدم‌ اهسته‌ رفتن‌ , قدم‌ رو كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها