ترجمه Pack Animal در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهارپا می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : حيوان‌ باربر.

Pack Animal به چه معناست و Pack Animal یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pack Animal

چهارپا به خارجی , ریشه انگلیسی چهارپا, ترجمه چهارپا, کلمات شبیه چهارپا , حيوان‌ باربر. به لاتین
دانلود فایل ها