ترجمه Paperhanging در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای كاغذ چسباني‌ (بر ديوار). می باشد

Paperhanging به چه معناست و Paperhanging یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Paperhanging

كاغذ چسباني‌ (بر ديوار). به خارجی , ریشه انگلیسی كاغذ چسباني‌ (بر ديوار)., ترجمه كاغذ چسباني‌ (بر ديوار)., کلمات شبیه كاغذ چسباني‌ (بر ديوار).
دانلود فایل ها