خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38638 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('38638','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =38638 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Papilla به فارسی

ترجمه Papilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و امثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استط‌اله‌ بافتي‌.

Papilla به چه معناست و Papilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Papilla

و امثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی و امثال‌ ان‌, ترجمه و امثال‌ ان‌, کلمات شبیه و امثال‌ ان‌ , استط‌اله‌ بافتي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: