ترجمه Papilla در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای و امثال‌ ان‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : استط‌اله‌ بافتي‌.

Papilla به چه معناست و Papilla یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Papilla

و امثال‌ ان‌ به خارجی , ریشه انگلیسی و امثال‌ ان‌, ترجمه و امثال‌ ان‌, کلمات شبیه و امثال‌ ان‌ , استط‌اله‌ بافتي‌. به لاتین
دانلود فایل ها