ترجمه Par در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برابري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تساوي‌ , در فارسی : تعادل‌ , به فارسی : بهاي‌ رسمي‌ سهم‌ , سایر ترجمه ها : برابر كردن‌.

Par به چه معناست و Par یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Par

برابري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برابري‌, ترجمه برابري‌, کلمات شبیه برابري‌ , تساوي‌ به لاتین , تعادل‌ به لاتین , بهاي‌ رسمي‌ سهم‌ خارجی , برابر كردن‌. در زبان
دانلود فایل ها