ترجمه Parakeet در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌. می باشد

Parakeet به چه معناست و Parakeet یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parakeet

(teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌., ترجمه (teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌., کلمات شبیه (teekarrap) ط‌وط‌ي‌ كوچك‌ دراز دم‌.
دانلود فایل ها