ترجمه Parlance در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مكالمه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مناظ‌ره‌ , در فارسی : گفتگو , به فارسی : ط‌رز سخن‌ گفتن‌.

Parlance به چه معناست و Parlance یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Parlance

مكالمه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مكالمه‌, ترجمه مكالمه‌, کلمات شبیه مكالمه‌ , مناظ‌ره‌ به لاتین , گفتگو به لاتین , ط‌رز سخن‌ گفتن‌. خارجی
دانلود فایل ها