ترجمه Partitioned در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جزء بندي‌ شده‌. می باشد

Partitioned به چه معناست و Partitioned یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Partitioned

جزء بندي‌ شده‌. به خارجی , ریشه انگلیسی جزء بندي‌ شده‌., ترجمه جزء بندي‌ شده‌., کلمات شبیه جزء بندي‌ شده‌.
دانلود فایل ها