ترجمه Pediment در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پايه‌ , در فارسی : سنگفرش‌.

Pediment به چه معناست و Pediment یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pediment

(معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌, ترجمه (معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌, کلمات شبیه (معماري‌) ارايش‌ سنتوري‌ , پايه‌ به لاتین , سنگفرش‌. به لاتین
دانلود فایل ها