ترجمه Penny Pinch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بالئامت‌ خرج‌ كردن‌.

Penny Pinch به چه معناست و Penny Pinch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penny Pinch

ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌, ترجمه ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌, کلمات شبیه ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ , بالئامت‌ خرج‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها