خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39462 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('39462','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =39462 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Penny Pinch به فارسی

ترجمه Penny Pinch در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : بالئامت‌ خرج‌ كردن‌.

Penny Pinch به چه معناست و Penny Pinch یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Penny Pinch

ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌, ترجمه ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌, کلمات شبیه ذره‌ ذره‌ پول‌ خرج‌ كردن‌ , بالئامت‌ خرج‌ كردن‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: