ترجمه Periphery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای جنب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيرامون‌.

Periphery به چه معناست و Periphery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Periphery

جنب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی جنب‌, ترجمه جنب‌, کلمات شبیه جنب‌ , پيرامون‌. به لاتین
دانلود فایل ها