ترجمه Pople در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (elppop=) خروش‌ اب‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلاط‌م‌ اب‌ , در فارسی : قليان‌ كردن‌ , به فارسی : قل‌ قل‌ يا

Pople به چه معناست و Pople یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pople

(elppop=) خروش‌ اب‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (elppop=) خروش‌ اب‌, ترجمه (elppop=) خروش‌ اب‌, کلمات شبیه (elppop=) خروش‌ اب‌ , تلاط‌م‌ اب‌ به لاتین , قليان‌ كردن‌ به لاتین , قل‌ قل‌ يا خارجی
دانلود فایل ها