ترجمه Pored در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای خلل‌ وفرج‌ دار. می باشد

Pored به چه معناست و Pored یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pored

خلل‌ وفرج‌ دار. به خارجی , ریشه انگلیسی خلل‌ وفرج‌ دار., ترجمه خلل‌ وفرج‌ دار., کلمات شبیه خلل‌ وفرج‌ دار.
دانلود فایل ها