ترجمه Portentous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بديمن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : داراي‌ فال‌ بد , در فارسی : بدفرجام‌ , به فارسی : بدشگون‌.

Portentous به چه معناست و Portentous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Portentous

بديمن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بديمن‌, ترجمه بديمن‌, کلمات شبیه بديمن‌ , داراي‌ فال‌ بد به لاتین , بدفرجام‌ به لاتین , بدشگون‌. خارجی
دانلود فایل ها