ترجمه Postnasal Drip در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌. می باشد

Postnasal Drip به چه معناست و Postnasal Drip یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Postnasal Drip

ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌., ترجمه ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌., کلمات شبیه ابريزش‌ از عقب‌ بيني‌.
دانلود فایل ها