ترجمه، معنی و ریشه کلمه Poussette به فارسی

ترجمه Poussette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ چوبي‌.

Poussette به چه معناست و Poussette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poussette

رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار, ترجمه رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار, کلمات شبیه رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار , رقص‌ چوبي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: