ترجمه Poussette در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : رقص‌ چوبي‌.

Poussette به چه معناست و Poussette یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Poussette

رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار به خارجی , ریشه انگلیسی رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار, ترجمه رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار, کلمات شبیه رقص‌ دسته‌ جمعي‌ دايره‌ وار , رقص‌ چوبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها