خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40320 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('40320','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =40320 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Power Politics به فارسی

ترجمه Power Politics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياست‌ زور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ جبر , در فارسی : زور ط‌لبي‌.

Power Politics به چه معناست و Power Politics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Power Politics

سياست‌ زور به خارجی , ریشه انگلیسی سياست‌ زور, ترجمه سياست‌ زور, کلمات شبیه سياست‌ زور , سياست‌ جبر به لاتین , زور ط‌لبي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: