ترجمه Power Politics در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سياست‌ زور می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : سياست‌ جبر , در فارسی : زور ط‌لبي‌.

Power Politics به چه معناست و Power Politics یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Power Politics

سياست‌ زور به خارجی , ریشه انگلیسی سياست‌ زور, ترجمه سياست‌ زور, کلمات شبیه سياست‌ زور , سياست‌ جبر به لاتین , زور ط‌لبي‌. به لاتین
دانلود فایل ها