ترجمه، معنی و ریشه کلمه Praiser به فارسی

ترجمه Praiser در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ستايشگر. می باشد

Praiser به چه معناست و Praiser یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Praiser

ستايشگر. به خارجی , ریشه انگلیسی ستايشگر., ترجمه ستايشگر., کلمات شبیه ستايشگر.

دیدگاه‌تان را بنویسید: