ترجمه Prawner در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای صياد ميگو. می باشد

Prawner به چه معناست و Prawner یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prawner

صياد ميگو. به خارجی , ریشه انگلیسی صياد ميگو., ترجمه صياد ميگو., کلمات شبیه صياد ميگو.
دانلود فایل ها