ترجمه Predict در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگويي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : قبلا پيش‌ بيني‌ كردن‌.

Predict به چه معناست و Predict یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Predict

پيشگويي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگويي‌ كردن‌, ترجمه پيشگويي‌ كردن‌, کلمات شبیه پيشگويي‌ كردن‌ , قبلا پيش‌ بيني‌ كردن‌. به لاتین
دانلود فایل ها