ترجمه Presence در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای پيشگاه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ , در فارسی : درنظ‌ر مجسم‌ كننده‌ , به فارسی : وقوع‌ وتكرار , سایر ترجمه ها : حضور.

Presence به چه معناست و Presence یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presence

پيشگاه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی پيشگاه‌, ترجمه پيشگاه‌, کلمات شبیه پيشگاه‌ , پيش‌ به لاتین , درنظ‌ر مجسم‌ كننده‌ به لاتین , وقوع‌ وتكرار خارجی , حضور. در زبان
دانلود فایل ها