ترجمه Preserver در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای محافظ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نگهدارنده‌.

Preserver به چه معناست و Preserver یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Preserver

محافظ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی محافظ‌, ترجمه محافظ‌, کلمات شبیه محافظ‌ , نگهدارنده‌. به لاتین
دانلود فایل ها