ترجمه Presidency در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای رياست‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : نظ‌ارت‌ , در فارسی : مقام‌ يا دوره‌ رياست‌ جمهوري‌.

Presidency به چه معناست و Presidency یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presidency

رياست‌ به خارجی , ریشه انگلیسی رياست‌, ترجمه رياست‌, کلمات شبیه رياست‌ , نظ‌ارت‌ به لاتین , مقام‌ يا دوره‌ رياست‌ جمهوري‌. به لاتین
دانلود فایل ها