ترجمه Presumptuous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای گستاخ‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جسور , در فارسی : مغرور , به فارسی : خود بين‌.

Presumptuous به چه معناست و Presumptuous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Presumptuous

گستاخ‌ به خارجی , ریشه انگلیسی گستاخ‌, ترجمه گستاخ‌, کلمات شبیه گستاخ‌ , جسور به لاتین , مغرور به لاتین , خود بين‌. خارجی
دانلود فایل ها