ترجمه Printer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ چاپخانه‌ , در فارسی : مط‌بعه‌.

Printer به چه معناست و Printer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printer

چاپ‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ كننده‌, ترجمه چاپ‌ كننده‌, کلمات شبیه چاپ‌ كننده‌ , صاحب‌ چاپخانه‌ به لاتین , مط‌بعه‌. به لاتین
دانلود فایل ها