خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41022 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('41022','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =41022 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Printer به فارسی

ترجمه Printer در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چاپ‌ كننده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : صاحب‌ چاپخانه‌ , در فارسی : مط‌بعه‌.

Printer به چه معناست و Printer یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Printer

چاپ‌ كننده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چاپ‌ كننده‌, ترجمه چاپ‌ كننده‌, کلمات شبیه چاپ‌ كننده‌ , صاحب‌ چاپخانه‌ به لاتین , مط‌بعه‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: