ترجمه Programmed در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای برنامه‌ريزي‌ شده‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : برنامه‌ دار.

Programmed به چه معناست و Programmed یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Programmed

برنامه‌ريزي‌ شده‌ به خارجی , ریشه انگلیسی برنامه‌ريزي‌ شده‌, ترجمه برنامه‌ريزي‌ شده‌, کلمات شبیه برنامه‌ريزي‌ شده‌ , برنامه‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها