ترجمه Prolegomenous در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای مقدماتي‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پيش‌ گفتاري‌ , در فارسی : داراي‌ مقدمه‌ ط‌ولاني‌.

Prolegomenous به چه معناست و Prolegomenous یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Prolegomenous

مقدماتي‌ به خارجی , ریشه انگلیسی مقدماتي‌, ترجمه مقدماتي‌, کلمات شبیه مقدماتي‌ , پيش‌ گفتاري‌ به لاتین , داراي‌ مقدمه‌ ط‌ولاني‌. به لاتین
دانلود فایل ها