ترجمه Promissory Note در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سفته‌. می باشد

Promissory Note به چه معناست و Promissory Note یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Promissory Note

سفته‌. به خارجی , ریشه انگلیسی سفته‌., ترجمه سفته‌., کلمات شبیه سفته‌.
دانلود فایل ها