ترجمه Psychosis در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای بيماري‌ رواني‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جنون‌.

Psychosis به چه معناست و Psychosis یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Psychosis

بيماري‌ رواني‌ به خارجی , ریشه انگلیسی بيماري‌ رواني‌, ترجمه بيماري‌ رواني‌, کلمات شبیه بيماري‌ رواني‌ , جنون‌. به لاتین
دانلود فایل ها