ترجمه Ptyalin در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌. می باشد

Ptyalin به چه معناست و Ptyalin یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ptyalin

(ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌. به خارجی , ریشه انگلیسی (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌., ترجمه (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌., کلمات شبیه (ش‌.) ماده‌ تخميري‌ بزاق‌.
دانلود فایل ها