ترجمه Puffery در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای تبليغات‌ پر سر وصدا. می باشد

Puffery به چه معناست و Puffery یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Puffery

تبليغات‌ پر سر وصدا. به خارجی , ریشه انگلیسی تبليغات‌ پر سر وصدا., ترجمه تبليغات‌ پر سر وصدا., کلمات شبیه تبليغات‌ پر سر وصدا.
دانلود فایل ها