ترجمه Pumpernickel در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای نان‌ جو سياه‌ سبوس‌ دار الماني‌. می باشد

Pumpernickel به چه معناست و Pumpernickel یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Pumpernickel

نان‌ جو سياه‌ سبوس‌ دار الماني‌. به خارجی , ریشه انگلیسی نان‌ جو سياه‌ سبوس‌ دار الماني‌., ترجمه نان‌ جو سياه‌ سبوس‌ دار الماني‌., کلمات شبیه نان‌ جو سياه‌ سبوس‌ دار الماني‌.
دانلود فایل ها