ترجمه، معنی و ریشه کلمه Putting Green به فارسی

ترجمه Putting Green در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌. می باشد

Putting Green به چه معناست و Putting Green یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Putting Green

چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌. به خارجی , ریشه انگلیسی چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌., ترجمه چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌., کلمات شبیه چمن‌ سبز نزديك‌ محل‌ سوراخ‌ گلف‌.

دیدگاه‌تان را بنویسید: