خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42397 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42397','1','0','0','0','1','5419624102');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42397 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quadr به فارسی

ترجمه Quadr در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (irdauq می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : urdauq =) پيشوند بمعني‌ ‘چهارتايي‌’ و

Quadr به چه معناست و Quadr یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quadr

(irdauq به خارجی , ریشه انگلیسی (irdauq, ترجمه (irdauq, کلمات شبیه (irdauq , urdauq =) پيشوند بمعني‌ ‘چهارتايي‌’ و به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: