ترجمه Quartile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار يك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقسيم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1.

Quartile به چه معناست و Quartile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quartile

چهار يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار يك‌, ترجمه چهار يك‌, کلمات شبیه چهار يك‌ , تقسيم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1. به لاتین
دانلود فایل ها