خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42542 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42542','1','0','0','0','1','5419828190');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42542 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quartile به فارسی

ترجمه Quartile در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای چهار يك‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تقسيم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1.

Quartile به چه معناست و Quartile یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quartile

چهار يك‌ به خارجی , ریشه انگلیسی چهار يك‌, ترجمه چهار يك‌, کلمات شبیه چهار يك‌ , تقسيم‌ شده‌ به‌ 4/3 و 4/1. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: