ترجمه Question Mark در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای علامت‌ سوال‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پرسش‌ نشان‌.

Question Mark به چه معناست و Question Mark یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Question Mark

علامت‌ سوال‌ به خارجی , ریشه انگلیسی علامت‌ سوال‌, ترجمه علامت‌ سوال‌, کلمات شبیه علامت‌ سوال‌ , پرسش‌ نشان‌. به لاتین
دانلود فایل ها