ترجمه Quicken در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جان‌ دادن‌ به‌ , در فارسی : روح‌ بخشيدن‌ , به فارسی : تسريع‌ شدن‌

Quicken به چه معناست و Quicken یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quicken

زنده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ كردن‌, ترجمه زنده‌ كردن‌, کلمات شبیه زنده‌ كردن‌ , جان‌ دادن‌ به‌ به لاتین , روح‌ بخشيدن‌ به لاتین , تسريع‌ شدن‌ خارجی
دانلود فایل ها