خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42616 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42616','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42616 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Quicken به فارسی

ترجمه Quicken در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای زنده‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : جان‌ دادن‌ به‌ , در فارسی : روح‌ بخشيدن‌ , به فارسی : تسريع‌ شدن‌

Quicken به چه معناست و Quicken یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Quicken

زنده‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی زنده‌ كردن‌, ترجمه زنده‌ كردن‌, کلمات شبیه زنده‌ كردن‌ , جان‌ دادن‌ به‌ به لاتین , روح‌ بخشيدن‌ به لاتین , تسريع‌ شدن‌ خارجی

دیدگاه‌تان را بنویسید: