ترجمه Radiotelegraphic در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : تلگراف‌ بي‌

Radiotelegraphic به چه معناست و Radiotelegraphic یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Radiotelegraphic

(hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌, ترجمه (hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌, کلمات شبیه (hpargeletoidar) تلگراف‌ راديويي‌ كردن‌ , تلگراف‌ بي‌ به لاتین
دانلود فایل ها