ترجمه Ramp در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای دست‌ انداز می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : پلكان‌ , در فارسی : سط‌ح‌ شيب‌ دار.

Ramp به چه معناست و Ramp یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramp

دست‌ انداز به خارجی , ریشه انگلیسی دست‌ انداز, ترجمه دست‌ انداز, کلمات شبیه دست‌ انداز , پلكان‌ به لاتین , سط‌ح‌ شيب‌ دار. به لاتین
دانلود فایل ها