ترجمه Ramrod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميل‌ , در فارسی : سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ , به فارسی : سيخ‌ , سایر ترجمه ها : خم‌شدني‌.

Ramrod به چه معناست و Ramrod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramrod

سنبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنبه‌, ترجمه سنبه‌, کلمات شبیه سنبه‌ , ميل‌ به لاتین , سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ به لاتین , سيخ‌ خارجی , خم‌شدني‌. در زبان
دانلود فایل ها