خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42977 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('42977','1','0','0','0','1','232054196');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =42977 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Ramrod به فارسی

ترجمه Ramrod در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای سنبه‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ميل‌ , در فارسی : سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ , به فارسی : سيخ‌ , سایر ترجمه ها : خم‌شدني‌.

Ramrod به چه معناست و Ramrod یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Ramrod

سنبه‌ به خارجی , ریشه انگلیسی سنبه‌, ترجمه سنبه‌, کلمات شبیه سنبه‌ , ميل‌ به لاتین , سنبه‌ تفنگ‌ يا توپ‌ به لاتین , سيخ‌ خارجی , خم‌شدني‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: