خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43066 AND u_id =1;

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
INSERT INTO wwp_sc (post_id,u_id,social_sc,google_sc,view_sc,ref_sc,ips) VALUES ('43066','1','0','0','0','1','2320157174');

خطای پایگاه‌داده وردپرس: [Table 'babynam1_words.wwp_sc' doesn't exist]
select id,social_sc,view_sc,ips,ref_sc,google_sc,info from wwp_sc where post_id =43066 AND u_id =1;

ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rapscallion به فارسی

ترجمه Rapscallion در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ادم‌ بي‌ شرف‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : ادم‌ رذل‌ , در فارسی : پست‌ , به فارسی : بي‌شرف‌ , سایر ترجمه ها : رذل‌.

Rapscallion به چه معناست و Rapscallion یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rapscallion

ادم‌ بي‌ شرف‌ به خارجی , ریشه انگلیسی ادم‌ بي‌ شرف‌, ترجمه ادم‌ بي‌ شرف‌, کلمات شبیه ادم‌ بي‌ شرف‌ , ادم‌ رذل‌ به لاتین , پست‌ به لاتین , بي‌شرف‌ خارجی , رذل‌. در زبان

دیدگاه‌تان را بنویسید: