ترجمه Rat A Tat Tat در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌. می باشد

Rat A Tat Tat به چه معناست و Rat A Tat Tat یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rat A Tat Tat

ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌. به خارجی , ریشه انگلیسی ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌., ترجمه ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌., کلمات شبیه ضربات‌ متوالي‌ و تند زدن‌.
دانلود فایل ها