ترجمه، معنی و ریشه کلمه Rattlesnake به فارسی

ترجمه Rattlesnake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مار زنگوله‌ دار , در فارسی : مارزنگي‌.

Rattlesnake به چه معناست و Rattlesnake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rattlesnake

(ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ , مار زنگوله‌ دار به لاتین , مارزنگي‌. به لاتین

دیدگاه‌تان را بنویسید: