ترجمه Rattlesnake در زبان فارسی

این کلمه در زبان فارسی به معنای (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ می باشد

سایر ترجمه هایی که برای این کلمه وجود دارد:

به معنی : مار زنگوله‌ دار , در فارسی : مارزنگي‌.

Rattlesnake به چه معناست و Rattlesnake یعنی چی

.

کلمات و جملات مربوط به Rattlesnake

(ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ به خارجی , ریشه انگلیسی (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌, ترجمه (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌, کلمات شبیه (ج‌.ش‌.) مار جلاجل‌ , مار زنگوله‌ دار به لاتین , مارزنگي‌. به لاتین
دانلود فایل ها